Drodzy nasi Chorzy!

Dnia 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będziemy obchodzić XXIX Światowy Dzień Chorego, który ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym, zaś samym chorym ma pomóc w dostrzeganiu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i nadprzyrodzonej (por. Jan Paweł II, List ustanawiający Światowy Dzień Chorego, Watykan 13 maja 1992 r).

Światowy Dzień Chorego zaprasza nas wiec, byśmy zatrzymali się przy krzyżu, jakim dla każdego człowieka jest choroba, i pospieszyli ku siostrom i braciom z konkretnym gestem miłości, by ulżyć ich cierpieniu. W trudnym dla wszystkich czasie pandemii jesteśmy szczególnie wezwani, aby naśladując Jezusa Dobrego Samarytanina, „zatrzymać się, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i osobistą relację z drugim człowiekiem, poczuć dla niego empatię i wzruszenie, zaangażować się w jego cierpienie do tego stopnia, by zatroszczyć się o niego” (Franciszek, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Chorego 2021 r.).

W naszej parafii spotkanie z chorymi planujemy, jak co roku podczas parafialnych rekolekcji wielkopostnych, jeśli sytuacja pandemiczna nie popsuje nam planów.

Z okazji Światowego Dnia Chorego, już dzisiaj szczególne słowa bliskości pragniemy przekazać wszystkim osobom chorym, przebywającym w domach rodzinnych, szpitalach, hospicjach, czy domach opieki. Dziękujemy Wam za świadectwo codziennego zmagania się z chorobą i cierpieniem połączone z modlitwą w intencji całej naszej parafialnej wspólnoty. Zapewniamy Was Drogie Siostry i Drodzy Bracia o naszej modlitwie za Was, jaką zanosimy szczególnie podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Z wdzięcznością w sercu myślimy także o osobach, które z wielkim poświęceniem i oddaniem podejmują codzienną opiekę nad chorymi, zarówno pracownikach ochrony zdrowia, kapelanach szpitalnych, jak i rodzinach osób chorych. Niech Bóg wynagrodzi Wam wszelkie dobro, które świadczycie wobec chorych i cierpiących.

Kochani! Ożywieni Chrystusową i braterską miłością troszczmy się o słabych i cierpiących, starajmy się, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub opuszczony. Niech te słowa pobudzają nas wszystkich do poszukiwania tego, co najlepsze dla osób chorych i cierpiących.

Pamiętajmy, że sakramenty (w tym namaszczenie chorych) są dla żywych. Dlatego, jeśli ktoś miałby życzenie, by odwiedzić w domu osobę chorą, zwłaszcza jeśli choroba zagraża życiu lub jest długotrwała, to uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z kapłanem celem ustalenia terminu i przebiegu wizyty.

Z darem modlitwy
Wasi Duszpasterze

 

Tutaj publikujemy tekst Orędzia Papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Chorego