Schola parafialna „Śnieżnej Pani” powstała w lipcu 2011 r. Jej założycielką i prowadzącą jest p. Teresa Hans. Celem scholi jest, aby dzieci swoim śpiewem ubogacały niedzielne msze święte i czyniły to na Chwałę Bożą.

Mottem przewodnim scholi  jest: „Śpiewam Pani, Panu swemu, bo są bliscy sercu memu. I raduje się ma dusza, kiedy innych serca wzrusza”.

Próby odbywają się raz w tygodniu w soboty o godzinie 9.00. Do scholi  obecnie należy około 40 osób w wieku od 8 – 16 lat.

ZAPRASZAMY DO SCHOLI PARAFIALNEJ DZIECI, KTÓRE PRAGNĄ ŚPIEWEM CHWALIĆ PANA.

ZACHĘCAMY MŁODZIEŻ UTALENTOWANĄ MUZYCZNIE, ABY PODZIELIŁA SIĘ SWOIMI TALENTAMI I UBOGACIŁA WYSTĘPY SCHOLI PARAFIALNEJ GRĄ NA INSTRUMENTACH.

 

„KTO ŚPIEWA, TEN DWA RAZY SIĘ MODLI”

św. Augustyn