Październik został ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

W naszej parafii powstała dekoracja przygotowana przez Parafialne Koło Misyjne i poświęcona misjom. Przez cały miesiąc będziemy podczas nabożeństw różańcowych modlić się za misjonarki i misjonarzy oraz za kraje misyjne.

Chcemy też jako Parafia, która wydała misjonarzy materialnie wesprzeć misje. To nasza powinność i obowiązek. Dlatego do wystawionej przy ołtarzu bocznym  skarbony będzie można w czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego składać dobrowolne ofiary z przeznaczeniem na misje.

Działalność misyjna Kościoła to nie liczby i statystyki, ale ludzie i ich często dramatyczne, pełne bólu i cierpienia historie. Indie, Boliwia, Sudan, Nikaragua, Peru, Kenia, Madagaskar – to tylko niektóre z miejsc, do których docierają misjonarze, aby nieść potrzebującym pomoc i wsparcie, ale także nadzieję i Dobrą Nowinę o Chrystusie.

W swoim liście na NMM papież Franciszek napisał: “Także w naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych smutną chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech do wszystkich z odnowionym zapałem niesiona będzie Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć a miłość strach, pobudzając do ufności i nadziei.”

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Wydział Misyjny Archidiecezji Krakowskiej, odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, aby rozbudzać świadomość ewangelizacyjnej misji Kościoła i z nową energią podejmować przemianę misyjną życia i duszpasterstwa, pragnie rozpocząć obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego wskazując na problemy, które dotykają kraje misyjne i ich mieszkańców.

1 października o godz. 12.00 bp Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej oficjalnie otworzył wystawę misyjną na krakowskich Plantach.

Przez cały miesiąc październik krakowianie oraz wszyscy odwiedzający miasto będą mogli poznawać historie ludzi z różnych zakątków świata oraz misjonarzy, którzy zostali do nich posłani. Mamy nadzieję, że wystawa pozwoli otworzyć oczy na problemy, które rozgrywają się w krajach misyjnych oraz przede wszystkim otworzy serca na pomoc drugiemu człowiekowi.