Rozpoczęliśmy renowację zabytkowego, pochodzącego z poł. XVIII w. ołtarza głównego w naszym kościele. Wpisany do Rejestru Zabytków decyzją z dnia 07 września 1970 roku.

(Nr rej. B-42)

Ołtarz został wykonany najpewniej przez warsztat Korneckich do kościoła Cystersów w Mogile, gdzie był eksponowany do 1948 roku. Pierwotnie był pod wezwaniem św. Antoniego i był zlokalizowany na wschodniej ścianie południowego skrzydła transeptu. Jego architektura oraz dekoracja rzeźbiarska odpowiada repertuarowi formalnemu stosowanemu właśnie przez warsztat Korneckich. Pod względem formalnym struktura powtarza architekturę ołtarza głównego kościoła w Zakliczynie, którą wykonali Kordeccy, mający swój warsztat stolarsko-rzeźbiarsko-malarski w Gdowie.

Po roku 1948  ołtarz został przeniesiony do kościoła pw. św. Norberta w Krakowie. Ze względu na brak odpowiedniego miejsca nastawa ołtarza została zredukowana o dwie boczne osie pierwszej kondygnacji i znajdujące się w ich partii bramki, figury i ażurową kratkę.

W 2020 roku Konserwator Wojewódzki wydał zgodę na demontaż rokokowego ołtarza oraz po zinwentaryzowaniu na przewiezienie do naszej świątyni. Lista i spis elementów znajduje się w archiwum parafialnym.

Obecny stan zachowania ołtarza wymaga podjęcia prac konserwatorskich.

Uwidoczniły się z biegiem lat pęknięcia w strukturach rozeschniętego drewna i rozspojenia na łączach desek. To przyczyniło się do spękania warstw technologicznych i do ich wykruszenia. W niektórych partiach odwrocia nieliczne otwory wylotowe po drewnojadach.

Stopień spękania drewna, rozspojeń desek struktury oraz liczne odpryski i ubytki warstw technologicznych wpływają negatywnie na odbiór estetyczny całości. Ponadto zalegające partie kurzu na powierzchni złoconej snycerki grożą zmatowieniem złoceń.

Program konserwatorski prac dotyczących renowacji ołtarza głównego opracowała mgr Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska, konserwator sztuki. Konserwacja będzie miała charakter zachowawczy. Podstawowym założeniem w pracach konserwatorskich przy ołtarzu będzie przywrócenie walorów estetycznych zabytkowego obiektu.

Spośród trzech zapytań ofertowych wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę, którą naszej parafii przedstawiła Firma konserwatorska DB Renowacje z Krakowa.

To kolejna duża inwestycja, która niewątpliwie przyczyni się do upiększenia wnętrza naszej świątyni. Początek prac przewiduje się 7 września br. W tym tygodniu zostanie postawione rusztowanie w prezbiterium. Prace nad renowacją ołtarza potrwają ponad pół roku. Prośmy Boga i Matkę Bożą Śnieżną o pomyślność na czas prowadzenia prac.

Na podstawie: „Program prac dotyczący renowacji ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni” w opracowaniu mgr Katarzyny Magrysiewicz-Dobrzańskiej.