Dnia 28 kwietnia (czwartek) o godzinie 19.30 w sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury odbyła się promocja książki ks. dra Sławomira Filipka „Apostołowie Wybrani przez Boga”, w której autor przytacza historie 12 apostołów i zestawia je ze znanymi wyobrażeniami artystycznymi najbliższych uczniów Chrystusa.

Podczas spotkania autor publikacji zwracał uwagę, że istotą apostolstwa są trzy niezaprzeczalne i konieczne elementy. – Pierwszym z nich jest powołanie do bycia uczniem Jezusa. Każdy z Apostołów musi odpowiedzieć na Chrystusowe wezwanie, zaproszenie do pójścia za Nim i z Nim. Nasza wolność polega na świadomym i nieprzymuszonym opowiedzeniu się po stronie Jezusa. Kolejny element to słuchanie Jezusowych słów. Wiara rodzi się ze słuchania, nigdy inaczej. W końcu trzecim elementem jest posłanie tzn. kontynuowanie misji Chrystusa, świadczenia o Nim w świecie.

– Niemal wszyscy, z wiadomych przyczyn wyłączając Judasza, są czczeni w Kościele jako osoby święte, które przez przykład życia, świadectwo wiary i wierności Chrystusowi, a w końcu oddanie życia dla imienia Jezusa stały się także dla nas orędownikami u Boga – podkreślał ks. Filipek.

Prócz hagiograficznej historii każdego z Apostołów, nieodłącznym elementem publikacji staje się ikonografia ze znanymi wyobrażeniami najbliższych uczniów Chrystusa. Autor książki „Apostołowie. Wybrani przez Boga” przywołuje różne ciekawe historie związane z powstawaniem wielu dzieł malarskich.

Każdemu opisowi Apostoła towarzyszy nie tylko tekst i obraz, ale także modlitwa. – Celem mojej publikacji jest to byśmy nie tylko poznali historię Dwunastu, ale przez nich mogli kierować naszą modlitwę do Boga. Apostołowie to znak obecności Chrystusa w świecie. Apostołowie są gwarantem Kościoła – zaznaczył ks. Sławomir.

Autor książki zdradził, że praca nad nią zajęła mu kilka miesięcy.

Autorski wieczór poprowadził Bartłomiej Dyrcz, dyrektor Kliszczackiego Centrum Kultury, a spotkanie uświetnił występ Roberta Bylicy, kompozytora, muzyka, radnego województwa małopolskiego oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu.

Wśród gości obecni byli: ks. kanonik Robert Pietrzyk, proboszcz Parafii Matki Bożej Śnieżnej i dziekan dekanatu Pcim oraz Marek Kluska, wójt Gminy Tokarnia, Jolanta Milewska, przewodnicząca Rady Gminy oraz artyści ludowi: Zdzisław Słonina, Józef Wrona i Stanisław Nawara.

***

Ks. dr Sławomir Filipek pochodzi z Tokarni. Pracując w kolejnych parafiach jako wikariusz Maków Podhalański, Kraków – os. Teatralne oraz Poronin, łączy obowiązki duszpasterskie i katechezę z zamiłowaniem do sztuki nie tylko przez studia, ale także przez publikacje naukowe i działalność kulturową. Jest autorem czterech książek oraz siedmiu artykułów. Współorganizował cztery wystawy malarstwa i rzeźby oraz dwa plenery malarskie.