W dniu 19 maja 2019 r. w naszym kościele parafialnym odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Trzydzieścioro pięcioro dzieci – w tym dwoje z Więciórki – przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Uroczystość została poprzedzona spowiedzią świętą dzień wcześniej.

Liturgii przewodniczył ks. kanonik Robert Pietrzyk, proboszcz parafii. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Jan Bukowiec, proboszcz parafii MB Ostrobramskiej w Więciórki.

Pierwsza Komunia Święta to wydarzenie w życiu dziecka, które pogłębia jego relację z Jezusem Eucharystycznym. Dzieci przygotowują się ucząc się o Panu Bogu, o Jego wielkiej miłości do człowieka, który dał Swojego Syna, aby nas zbawił. Pan Jezus chciał zostać z nami, dlatego pozostał pod postacią Chleba i Wina, abyśmy mogli Go przyjmować. Komunia Święta pogłębia naszą wieź z Bogiem i dodaje nam siły na każdy dzień.

Przez cały tydzień dzieci uczestniczą w tzw. „Białym Tygodniu”, czyli nabożeństwach majowych połączonych z mszą św. Uczestnicząc w nabożeństwie majowym i wieczornej mszy św. w poniedziałek będą modlić się za rodziców; we wtorek za rodziców chrzestnych; we środę za rodzeństwo; w czwartek za babcie i dziadków; w piątek za nauczycieli, wychowawców i katechetów i w sobotę za swoje koleżanki i kolegów.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach, aby zawsze były wierne Panu Jezusowi.