W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni serdecznie zapraszamy w niedzielę 26 maja o 20:45 na koncert, który dedykujemy naszym kochanym Mamom.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego, w Parku Dworskim, poprzez pieśni maryjne będziemy także wysławiać Matkę Bożą Śnieżną, naszą Patronkę.

W razie niepogody koncert odbędzie się w kościele parafialnym.

Zapraszamy. Bądźcie z nami na zakończenie tego pięknego majowego dnia. Liczymy na Was!

Bartłomiej Dyrcz
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tokarni

Janusz Jędrocha
kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Tokarnia