„Oto otwarta Brama niebios – Wspaniała Matka Boga i Dziewica. Och! Wejdźcie”. Taki napis widnieje nad obrazem Pani Tokarskiej – Matki Bożej Śnieżnej, ukoronowanej przez kard. Stanisława Dziwisza 8 października 2016 roku.

– Nasza Matka zaprasza nas, byśmy kierowali nasze spojrzenie i podążali tam, gdzie Ona czeka na nas, byśmy z Nią wielbili Boga przez całą wieczność.

W dniu 5 sierpnia 2022 roku (piątek) nasza wspólnota będzie przeżywać odpust parafialny ku czci Matki Bożej Śnieżnej.

Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie bp Roman Pindel, Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Pozostałe msze św. w tym dniu odprawiamy o godzinie 7.00, 9.00 i wyjątkowo o godz. 15.00. Po każdej mszy św. tradycyjnie pobłogosławimy dzieci.

Odpust parafialny skłania nas do modlitwy dziękczynnej. W tym dniu w sposób szczególny oddajemy cześć Matce Bożej oraz dziękujemy Panu Bogu za Jej wstawiennictwem za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane modlitwy.

Parafia MB Śnieżnej powstała na mocy dekretu z 15 maja 1982 roku podpisanego przez kard. Franciszka Macharskiego, ówczesnego metropolitę krakowskiego. Pierwszym proboszczem został ks. prałat Jan Mach. Dekret wszedł w życie 30 maja 1982 roku. Kult Matki Bożej Śnieżnej istniał jednak dużo wcześniej. Pierwszą i niepodważalną datą dokumentującą istnienie obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni jest rok 1845. Wówczas na prośbę ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Wojtarowicza kościół w Tokarni otrzymał od papieża Grzegorza XVI przywilej odpustu w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej.

Jak obraz trafił do kaplicy w Tokarni – nie wiadomo, jednak istnieje na ten temat wiele legend. Oto jedna z nich: „Dziedzic tokarski zamówił obraz, który z dalekich stron wieźli wołami. Tuż koło dworu woły stanęły i nie mogły ruszyć dalej. W dworze tym była babka chora, kulawa, poruszająca się tylko o kulach. Widząc, że woły nie chcą ruszyć z miejsca, przyszła do wozu, na którym znajdował się obraz i chciała popchnąć wóz, by ulżyć wołom. Gdy dotknęła wozu – nagle kule opadły i kobieta ta została uzdrowiona. Widząc ten cud, dziedzic tokarski postanowił wybudować kaplicę w tym samym miejscu, gdzie stał się cud”.

Pani Tokarska już od kilku wieków otacza swój lud opieką, a Jej wstawiennictwo potwierdzone jest licznymi wotami i świadectwami uzdrowień w „Księdze Cudów i Łask”. W 1963 roku Kuria Metropolitalna w Krakowie zaliczyła kościół w Tokarni do Sanktuariów Maryjnych w Archidiecezji Krakowskiej.

Parafialna uroczystość staje się także okazją do wspólnego parafialnego = rodzinnego świętowania; do promocji naszej miejscowości, rodzimej kultury, zwyczajów i tradycji religijnych i ludowych oraz wyjątkową okazją, by dostrzec w naszej wspólnocie Parafian, którzy potrzebują naszej pomocy.

Do wyznaczonych początkowych celów, które nam przyświecały, jak: integracja parafialnej wspólnoty, aktywny wypoczynek w gronie rodzinnym czy powrót do normalności po dwuletniej pandemii dołączamy kolejny, najważniejszy i szczytny cel, jakim jest konkretna pomoc dla Kubusia Bierówki, naszego chorego Parafianina.

Jakub w tym roku ukończy 18 lat. Jest niepełnosprawnym, dorastającym chłopcem o głębokim stopniu upośledzenia.

Urodził się zdrowy, ale szybko okazało się, że cierpi na hipoplazję móżdżku, czyli zaburzenie rozwojowe polegające na niepełnym wykształceniu prawej półkuli mózgu.

Kuba wymaga ciągłego leczenia, permanentnej rehabilitacji, a przede wszystkim zakupu urządzeń specjalistycznych, które poprawią i ułatwią jego codzienne funkcjonowanie, a bliskim pomogą w jego codziennej opiece.

Dochód całkowity z VI Parafialnego Festynu Rodzinnego zostanie przeznaczony na dofinansowanie wózka inwalidzkiego lub łóżka specjalistycznego.

Razem możemy więcej”,to motto towarzyszy nam od 2015 roku, tj. pierwszego Parafialnego Festynu Rodzinnego.

Wierzymy, że i tym razem, podczas tegorocznego VI Parafialnego Festynu Rodzinnego znowu „razem” pomożemy Kubusiowi w leczeniu, rehabilitacji i codziennym zmaganiu z niepełnosprawnością.

Tokarnia słynie z Kalwarii Tokarskiej, której autorem jest Józef Wrona, rzeźbiarz ludowy i długoletni kościelny parafii. Tą, która scala Kościół w Tokarni i okolicach jest Matka Boża Śnieżna czczona tu szczególnie jako Opiekunka dzieci. W dzień odpustu po mszy św. odbywa się ich błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej Śnieżnej. Znany jest także w naszej parafii średniowieczny zwyczaj obwożenia wokół kościoła rzeźby Jezusa na osiołku (osiołek palmowy lub lipowy) w Niedzielę Palmową, reaktywowany przez ks. prałata Jana Macha, trwający nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego.

Zapraszamy.