W najbliższą niedzielę tj. 6 listopada będziemy gościć w naszej parafii ks. dr Jacka Ryłko, który skończył swój roczny pobyt w Więciórce i pragnie także pożegnać się z naszą wspólnotą, w której również w tym czasie tzw. roku szabatowego pomagał, podejmując posługę duszpasterską.

Ten czas spędzony na kliszczackiej ziemi zaowocował napisaniem książki pt. „Na granicy czasu i wieczności”, która jest podsumowaniem dotychczasowego życia ujętym w refleksjach i przemyśleniach zawiązanych z jego zajęciami jako wykładowcy teologii moralnej i duszpasterza.

Ksiądz Jacek podjął w swojej książce próbę poszukiwania tych granic w niektórych kwestiach, które wywołują dziś spory i dzielą nasze społeczeństwo. Kazania pasyjne głoszone w Wielkim Poście w naszym kościele były jedną z inspiracji do jej napisania.

Po mszach świętych będziemy mieli okazję nabyć tę publikację i podziękować ks. Jackowi za jego posługę w naszej parafii.