Dnia 23 października, będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny, znany także jako Niedziela Misyjna. Papieskie Dzieła Misyjne i Wydawnictwo Missio-Polonia od wielu lat przygotowują materiały, które stanowią pomoc w przeżywaniu tych dni. Tematem przewodnim tegorocznych materiałów są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Będziecie moimi świadkami”.

W tym dniu, w naszej parafii będziemy gościli ks. Jerzego Gugałę, pallotyna, rekolekcjonistę i misjonarza ludowego, który pracuje w Sekretariacie Misyjnym. Po każdej mszy św. będziemy mieli okazję nabyć m.in.: książki o tematyce religijnej, kawę misyjną oraz złożyć dobrowolny dar z przeznaczeniem na misje.

„Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i wsparcie materialne, jakie płynie do PDM na realizację projektów misyjnych. Z woli papieża wszystkie ofiary z Niedzieli Misyjnej trafiają do dyspozycji Dykasterii ds. Ewangelizacji” – napisał we wstępie dyrektor krajowy PDM ks. dr Maciej Będziński.

W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom:

• 2014 » 1.233.203,88 USD
• 2015 » 1.175.990,73 USD
• 2016 » 1.077.568,75 USD
• 2017 » 1.141.658,03 USD
• 2018 » 1.214.275,92 USD
• 2019 » 1.196.115,98 USD
• 2020 » 1.134.489,43 USD
• 2021 » 940.824,05 USD
• 2022 » 1.024.202,71 USD

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji. Szczególnym czasem takiego działania jest Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim Tydzień Misyjny, kiedy to Kościół na całym świecie budzi się, by pospieszyć z pomocą misjom.

Tydzień Misyjny to czas modlitwy i odnowy ducha misyjnego w wymiarze osobistym i wspólnotowym: w rodzinach, parafiach, zgromadzeniach czy szkołach. Jest to owoc pracy Papieskich Dzieł Misyjnych oraz naszych współpracowników i misjonarzy.