„Idźcie i głoście”
XXXVII Pielgrzymka Archidiecezji  Krakowskiej na Jasną Górę

Ojciec Święty Franciszek w homilii wygłoszonej w kościele św. Stanisława w Rzymie powiedział: „Bracia i siostry, jesteście częścią narodu, który był bardzo doświadczany w swojej historii. Naród polski dobrze wie, że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę i krzyż (por. Łk 24, 26). Święty Jan Paweł II, jako godny syn swej ziemskiej ojczyzny, poszedł tą drogą. Podążał tą drogą w sposób przykładny, przyjmując od Boga całkowite ogołocenie. Dlatego „jego ciało spoczywa w nadziei” (por. Dz 2, 26; Ps 16, 9). A my? Czy jesteśmy gotowi pójść tą drogą? Wy, drodzy bracia …., czy chcecie pójść tą drogą? Święty Piotr także głosem świętego Jana Pawła II mówi do was: „W bojaźni Bożej spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie” (1 P 1, 17). Jesteśmy w drodze, ale nie powinnyśmy być błądzącymi! Jesteśmy pielgrzymami, nie włóczęgami – jak mawiał święty Jan Paweł II”.

Tegoroczna pielgrzymka będzie naszym dziękczynieniem Panu Bogu za dar  Ojca Świętego Jana Pawła II i za Jego kanonizację. W czasie pielgrzymki będzie obecny wśród nas św. Jan Paweł II poprzez swoje życie, poznawanie Jego nauczania i wskazywaną przez Niego drogę do świętości.

Wyruszymy, jak co roku w intencji Ojca Świętego Franciszka i Ojczyzny. W czasie tegorocznej pielgrzymki, przez wstawiennictwo Królowej Polski i św. Papieża Jana Pawła II Wielkiego modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo dla Kościoła, naszej ukochanej Ojczyzny, w intencji polskich rodzin, o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Ks. abp Marek Jędraszewski w zaproszeniu do uczestnictwa w pielgrzymce napisał: „W tym roku pielgrzymować będziemy pod hasłem „Idźcie i głoście”. Nasze wędrowanie do stóp Czarnej Madonny nie będzie zatem tylko kroczeniem przed siebie, ale będzie głoszeniem innym ludziom orędzia o Bogu, który jest Miłością.

Podczas drogi wsłuchiwać się będziemy w konferencje, które pomogą nam w jeszcze lepszym przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania – sakramentu Bożego Miłosierdzia. Pragniemy bowiem, aby codzienne świadectwo naszej wiary nie wypływało tylko z przyswojonej kiedyś teorii, ale przede wszystkim z bezpośredniego doświadczenia Bożej Miłości. Pragniemy, aby wszyscy, którzy zobaczą naszą więź z Bogiem, zostali do Boga pociągnięci i przez Niego umocnieni”.

Parafie, w których nasi parafianie mogą zapisać się na 38. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę.

WSPÓLNOTA V

MYŚLENICE, GDÓW, NIEPOŁOMICE, MSZANA DOLNA

  • Parafia Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej – 29 lipca tj. niedziela (od 8:00 – 12:00 i od 15:00 – 20:00), także od 30 lipca do 3 sierpnia tj. od poniedziałku do piątku (od 18:30 – 20:00) oraz w dzień wyjścia czyli 4 sierpnia od 7:00-8:00.
  •  Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach – od 22 lipca codziennie po Mszy Świętej wieczornej przy ul. Piotra Skargi 4,
  • Parafia Narodzenia NMP w Gdowie – od 22 lipca po Mszy Świętej wieczornej w zakrystii, w sierpniu zapisy w salce po Mszy Świętej wieczornej do godziny 20:00,
  • Parafia Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach – 1-4 sierpnia w godz. 17:00- 19:00 i w niedzielę 5 sierpnia w godzinach od 9:00-14:00 i od 16:00-19:00.