Każda parafia co 5 lat przeżywa wizytację kanoniczną. W naszej parafii, w niedzielę 3 września br. powitamy w progach naszej parafialnej świątyni Jego Ekscelencję Bp. Janusza Mastalskiego, który przybędzie do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich.

Foto: Joanna Adamik

Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Najpierw przybyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Kurii Metropolitalnej w Krakowie, którzy podsumowali działalność duszpasterską i katechetyczną oraz sprawy ekonomiczno – gospodarcze w parafii.

Wizytacja kanoniczna to wyjątkowa okazja, aby spotkać się z następcą apostołów, który przybywa, by podzielić się pasterskim słowem i błogosławieństwem oraz umocnić naszą wiarę.

Wizytacja, to także spotkania z poszczególnymi grupami duszpasterskimi działającymi w parafii.
O godz. 8.00 – Ksiądz Biskup spotka się członkami Arcybractwa Honorowej Straży NSPJ i Niepokalanego Serca NMP; Apostolstwa Pomocy Duszom Czyścowym, Różami Różańcowymi i Kołem Przyjaciół Radia Maryja.
O godz. 9.00 – Ksiądz Biskup spotka się ze scholą „Śnieżnej Pani”, Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz z dziećmi z Koła Misyjnego.
O godz. 11.00 Ksiądz Biskup przewodniczyć będzie eucharystii i wygłosi homilię. Po tej mszy św. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami naszej parafialnej wspólnoty – Duszpasterską Radą Parafialną.

Módlmy się, aby spotkanie z biskupem oraz wspólna z nim modlitwa przyniosły obfite owoce w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej.

WIZYTACJA KANONICZNA
W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie osobiście wizytowali Apostołowie. Święty Paweł wiele razy wspominał takie wizyty, a w swoich listach także je zapowiadał i wyznaczał im cel. Ich śladem podążają dziś biskupi jako następcy Apostołów. Także papieże, którzy jako biskupi Rzymu wizytują swoją diecezję. Ojciec Święty Jan Paweł II w po synodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis wskazywał na wielką wagą wizytacji pasterskiej, nazywając ją autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania w diecezji i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi.

Jan Paweł II przypominał, że Biskup właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bez-pośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, p. 46). Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego parafii.

Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację w 2015 r. Przybył wtedy do nas bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.