Od 28 grudnia trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą. Dziękujemy wszystkim rodzinom za otwarte drzwi Waszych domów, otwarte serca pełne wdzięczności i hojne dłonie dla duszpasterzy za ich pracę duszpasterską w Waszej (naszej) parafii.

Wizyta księdza to okazja do spotkania, rozmowy, pobłogosławienia domu i wspólnej modlitwy. Zazwyczaj nie trwa ona zbyt długo, ale zawsze jest to sposobność do lepszego poznania duszpasterza.

Dziękujemy za rodzinną atmosferą, życzliwość, zrozumienie, a przede wszystkim zaufanie, jakim nas obdarzacie.

W czasie wizyty duszpasterskiej spotkamy się zazwyczaj z pozytywną oceną wykonanych prac w kościele i wokół świątyni. To dla nas – duszpasterzy – bardzo ważne, że doceniacie Drodzy Parafianie starania o wygląd i estetykę świątyni i jej otoczenie, bo przecież to NASZA wizytówka.

Dziękujemy też za składane ofiary, które są pięknym dowodem zrozumienia potrzeb i wsparciem wielu prac prowadzonych w naszej parafii.

Dzięki Waszym ofiarom – złożonym na kościół – w czasie odwiedzin duszpasterskich, będziemy mogli wykonywać planowane w bieżącym roku prace, m. in.: dokończyć malowanie polichromii naszej świątyni. Wszystkim i każdemu z osobna: Bóg zapłać.

Przy okazji pragniemy także poinformować, że składanymi przez Was ofiarami „dla księdza” z okazji kolędy kapłani wspierają: Kurię Metropolitalną w Krakowie, Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, misjonarzy w krajach misyjnych pochodzących z Archidiecezji Krakowskiej, Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie oraz Dom Emerytów w Makowie Podhalańskim i Dom Księży Chorych w Swoszowicach.

Harmonogram kolędy:

28 grudnia (piątek) – Chlebierzówka, Molusy, Guzówka, Koty, U Lipki
29 grudnia (sobota) – Madonie, Kusiki, Mizery

31 grudnia (poniedziałek) – Blychy, Osiedle Dolne (od państwa Kowalików), Dom Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia, Apteka, zakończenie w Szkole

2 stycznia (środa) – Kluski, Szewcy
3 stycznia (czwartek) – Jurczaki, Kudły, Debenosy, Kasperki, Kanie
4 stycznia (piątek) – Gwiżdże, Hoboty, Brzegi (od p. Ryszkowskich)
5 stycznia (sobota) – Dziołek, Jątyki, Perły, Pawlaki, Domy nad Kasprem

7 stycznia (poniedziałek) – Urbany
8 stycznia (wtorek) – Zagrody, Dziubras Dolny
9 stycznia (środa) – Bierówki, Bryle
10 stycznia (czwartek) – Dziubras Górny, Kostruchy
11 stycznia (piątek) – Florki, Filia, Barnasiówka, Za Górą, Morgi, Luberdy, Łocki, Domy Pod Lasem, Przysop, Dział Wyżny
12 stycznia (sobota) – Dział Niżny, Przymiarki, Tarnów, Młyny

14 stycznia (poniedziałek) – Bugaje, Durki, Kiełtyki (początek od roli Bugaje)
15 stycznia (wtorek) – Knapy – początek wizyty od państwa Jurczak do końca
16 stycznia (środa) – Gębki
17 stycznia (czwartek) – Wierdonki
18 stycznia (piątek) – Granica, Parchule
19 stycznia (sobota) – Dziury, Kocury, Proszki, Fuły

21 stycznia (poniedziałek) – Osiedle Górne – początek od państwa Funek do państwa Cudak
22 stycznia (wtorek) – Polana, Zamki, Hanuski oraz pozostała część roli Knapy – od państwa Bednarz do p. Mariana Kluski