Pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej i Jordanii.

18 – 29 listopada 2019 r.

Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie.

Program pielgrzymki:

1 dzień: Spotkanie pielgrzymów na lotnisku Balice w Krakowie o godz. 7.20. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Odlot do Tel Awiwu o godz. 10.20. Lądowanie w Tel Awiwie o godz. 14.45. Hajfa. Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris. Zakwaterowanie w Nazarecie.

2 dzień: Góra Tabor – sanktuarium Przemienienia. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Bazylika i Grota Zwiastowania, kościół św. Józefa, muzeum franciszkańskie, Nazaret z czasów Chrystusa.

3 dzień: Jezioro Galilejskie. Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha – sanktuarium Prymatu św. Piotra i Rozmnożenia Chlebów. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Płynięcie statkiem po Jeziorze Galilejskim. Tyberiada – kościół św. Piotra i pomnik „Miast Polskich”.

4 dzień: Przekroczenie granicy izraelsko-jordańskiej. Um Qeis (biblijna Gadara). Jerash – jedno z najlepiej zachowanych miast z czasów rzymskich. Zakwaterowanie w Ammanie.

5 dzień: Betania – miejsce chrztu Pańskiego. Góra Nebo – miejsce śmierci proroka Mojżesza. Madaba – prawosławny kościół św. Jerzego, w którym znajduje się słynna mozaikowa mapa z VI wieku. Zakwaterowanie w Petrze.

6 dzień: Petra – starożytne miasto nabatejskie, słynne „Różowe Miasto” wykute w skale. Zakwaterowanie w Ammanie.

7 dzień: Przekroczenie granicy jordańsko-izraelskiej. Jerycho – panorama Góry Kuszenia. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Panorama klasztoru św. Jerzego w Wadi Qelt. Zakwaterowanie w Betlejem.

8 dzień: Jerozolima. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik i „Grób Dawida”, franciszkańska kaplica „przy Wieczerniku”, kościół Zaśnięcia NMP, kościół św. Piotra „in Gallicantu”. Zwiedzanie bazyliki Grobu i Kalwarii.

9 dzień: Jerozolima. Góra Oliwna: Wniebowstąpienie, „Pater Noster”, „Dominus Flevit”, Grób Maryi, Ogród Oliwny, bazylika Agonii. Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża, Droga Krzyżowa ulicami Starej Jerozolimy.

10 dzień: Yad Vashem – muzeum martyrologii żydowskiej. Abu Ghosz – jedno z trzech biblijnych Emaus. Lod – grób św. Jerzego. Jafa – kościół św. Piotra.

11 dzień: Pole Pasterzy. Betlejem. Bazylika i Grota Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna. Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia i Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

12 dzień: Odlot z Izraela o godz. 6.30. Lądowanie w Krakowie o godz. 9.15 i zakończenie pielgrzymki.

Szczegóły w kancelarii parafialnej: poniedziałek i środa po zakończonej mszy św. wieczornej do godziny 19.00 oraz w sobotę od 8.00 do 9.00 oraz w biurze Fundacji Komisariat Ziemi Świętej.

Kontakt
Fundacja Komisariat Ziemi Świętej

ul. Reformacka 4; 31-012 Kraków
tel. 12-421-68-06; kom. + 48 666-398-214

e-mail: biuro@terrasancta.pl
www.terrasancta.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek
9.00 do 16.45

800 lat (1219-2019) od pielgrzymki pokoju św. Franciszka do Ziemi Świętej

Rok 2019 jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dokładnie 800 lat temu św. Franciszek przybył w pielgrzymce do Ziemi Świętej jako świadek pokoju, pozostając tu do 1220 roku.

W czasie kiedy rozgorzała walka w piątej już wyprawie krzyżowej i wydawało się że jedynym przemawiającym językiem jest walka, wówczas św. Franciszek przekroczył linię frontu i logikę ludzkiego myślenia, stając się otwartym na Boże natchnienie, które doprowadziło go do wiary w odkrywanie człowieczeństwa w każdym stworzeniu.

Spotkanie z sułtanem Melek el-Kamelem i pobyt w Ziemi Świętej wpłynęły na sposób ewangelizowania, świadectwo życia i proklamacji Słowa. One inspirowały przez osiem wieków nasze duszpasterstwo i wciąż wywierają wpływ na franciszkańską obecność na Bliskim Wschodzie poprzez działalność Kustodii Ziemi Świętej.

O. Francesco Patton
Kustosz Ziemi Świętej