W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, nasza parafialna świątynia stanie się Wieczernikiem, w którym na młodzież z naszej Parafii w czasie Sakramentu Bierzmowania zstąpi Duch Święty ze swoimi siedmiorakimi darami.

Uroczystej eucharystii o godzinie 15:30 przewodniczyć będzie i Sakramentu Bierzmowania udzieli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Słowo bierzmowanie pochodzi od czeskiego: „birmovati” – utwierdzać, łacińskiego „confirmatio” – umocnienie. Bierzmowanie to inaczej sakrament inicjacji chrześcijańskiej ściśle związany z chrztem św., gdyż stanowi rozwinięcie i usytuowanie nadprzyrodzonego bytu chrześcijanina w mocy Ducha Świętego. Uzdalnia przez to człowieka do świadomego udziału w budowaniu wspólnoty Kościoła. Teologia bierzmowania ma ścisły związek z tajemnicą odrodzenia z grzechów przez osiągnięcie nowego życia Bożego oraz z tajemnicą usytuowania tego życia w mocy Ducha. Ten drugi moment wiąże się z osiągnięciem dojrzałości chrześcijańskiej, której znakiem i sakramentalnym urzeczywistnieniem jest właśnie bierzmowanie.

Przyjście Ducha Świętego

W pierwszych wiekach bierzmowani byli zarówno dorośli, jak i dzieci. Po upowszechnieniu się praktyki chrztu wymagano od rodziców, aby jak najszybciej po chrzcie stawili się z dzieckiem do bierzmowania u swojego biskupa. Od XIII stulecia, pod wpływem ówczesnych teologów, którzy uważali, że niemowlęta nie powinny przyjmować sakramentu bierzmowania, przesunięto wiek bierzmowanych na 3, 7, a nawet 14 rok życia. Bierzmowany powinien być w stanie łaski uświęcającej i odpowiednio przygotowany. W Polsce przyjmuje on nowe imię świętego patrona. Powinien mieć również świadka, którym może być tylko osoba bierzmowana powyżej 14. roku życia, znająca prawdy wiary.

Bierzmowania udziela się podczas Mszy św. dla podkreślenia związku z pełnią inicjacji chrześcijańskiej, która swój szczyt osiąga w przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej. Bywa, że bierzmowani, ich świadkowie, rodzice i katecheci tego dnia przyjmują Komunię św. pod dwiema postaciami.

Po czytaniach, które prowadzą zazwyczaj bierzmowani, proboszcz przedstawia kandydatów do bierzmowania biskupowi. Ten zaś w słowie Bożym raz jeszcze przypomina o istocie sakramentu i o obowiązkach bierzmowanych. Kandydaci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, a następnie biskup wyciągnąwszy ręce nad bierzmowanymi odmawia modlitwę Deus omnipotens. Po niej namaszcza ich czoła krzyżmem, wymawiając słowa formuły.

Po udzieleniu sakramentu bierzmowani odmawiają modlitwę powszechną, a następnie przynoszą do ołtarza dary ofiarne. Na zakończenie zaś otrzymują błogosławieństwo przeznaczone na dzień bierzmowania.

Bierzmowani otrzymają także przekazany przez ich rodziców na specjalnie przygotowanej celebracji liturgicznej, poświęcony krzyż, pamiątkę tego wydarzenia.

Prosimy o modlitwę za młodzież, aby z odwagą wyznawała swoją wiarę we współczesnym świecie, żyła według jej zasad, stawała w jej obronie i była dumna z przynależności do Kościoła.

Módlmy się za rodziców, rodzeństwo i świadków oraz za Księdza Biskupa, aby przez jego ręce zstąpił Duch Święty i umocnił wiarę młodych, którzy są – jak mówił św. Jan Paweł II, „nadzieją Kościoła”.