Wspierając działania Fundacji Centrum Dobroczynności Lekarskiej w Krakowie oraz Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie, które przygotowują Misję Medyczną „Doctors Africa” nasza parafia postanowiła włączyć się w ten piękny i szlachetny projekt medyczny.

W jedną z wyznaczonych niedziel (termin zostanie ustalony niebawem), Julia Krzywoń, studentka V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM, która przyjedzie do naszej wspólnoty opowie nam o swoim wyjeździe do Afryki i przedstawi nam główne idee i projekty Misji Medycznej „Doctors Africa”.

„Chcemy nieść dobro i wiedzę tam,
gdzie tego potrzebują najbardziej.
Wizją jest Świat, w którym choć trochę lepiej się nam żyje!”.

Idea misji:

W tym roku Fundacja Centrum Dobroczynności Lekarskiej w Krakowie oraz Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie przygotowuje Misję Medyczną, której celem jest „Poprawa jakości życia oraz rokowania u pacjentów wschodniej Afryki”. Będziemy go realizować poprzez 4 projekty :

1. Doctor Heart- zwiększenie świadomości występowania chorób sercowo-naczyniowych, edukacja oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych, szkolenia lokalnego personelu z wykorzystania sprzętu kardiologicznego.

2. Doctor Baby – projekt poprawy warunków okołoporodowych. Użycie KTG, wykorzystanie nowoczesnych schematów postępowania. Edukacja o opiece okołoporodowej dla przyszłych matek. Szkolenia lokalnego personelu z wykorzystania przywiezionego sprzętu.

3. Doctor Tooth – projekt dentystyczny, mający na celu zwiększenie świadomości wśród lokalnej społeczności odnośnie korzyści wynikających z dbania o uzębienie. Równocześnie wyszkolenie lokalnych Clinical Asistants w zakresie usuwania zębów i podstawowych zabiegów na zębach.

4. Africa Care – projekt edukacyjny, mający na celu zwiększenie świadomości wśród dzieci o efektach przemocy oraz o tym jak radzić sobie z przemocą wśród nieletnich. Projekt nakierowany przede wszystkim na poszukiwanie i rozwijanie talentów wśród lokalnej młodzieży.

Koszt wysłania jednego lekarza specjalisty jest kosztowny, pokrywa on pobyt na miejscu, przygotowanie (szczepienia, leki), sprzęt medyczny konieczny do przeprowadzenia badań i szkoleń na miejscu. Lekarzom będą towarzyszyć studenci medycyny, których udział w dużym stopniu finansowany jest przez Prorektora i Dziekana WL UJ CM. W tym roku organizatorzy planują wysłać 4 specjalistów oraz 6-8 studentów.

Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Metropolita Krakowski abp. Marek Jędraszewski. Pomysłodawcą i założycielem jest dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik.

„W tym roku widziałem bardzo dużo piękna na Czarnym Lądzie… ale i niewyobrażalną ilość cierpienia, bólu, tragedii i śmierci. Obserwowałem jak wiele mogą zdziałać umiejętności, każdego lekarza, pielęgniarza czy studenta medycyny. To połączone z entuzjazmem bliskich mi osób, daje wybuchową mieszankę, która eksploduje dobrocią”.
dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
pomysłodawca i założyciel DoctorsAfrica

Więcej na oficjalnej stronie: www.doctorsafrica.org