W czwartek, 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze sprawy w ręce Maryi, a Ona zanosi je do Jezusa. W różańcu rozważamy także tajemnice naszego zbawienia – całą historię Jezusa, od Zwiastowania, poprzez Jego ziemskie życie oraz mękę i śmierć, aż po Zmartwychwstanie i prawdy o niebie.

Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele będziemy odmawiać w dni powszednie o 17.15, a w niedzielę o 15.00.

Różaniec to modlitwa zakorzeniona w polskiej tradycji. Wydawać się może, że wiemy o nim wszystko, bo potrafimy rozłożyć go na części i wymienić tajemnice różańcowe „prawie” bez zająknięcia.

Powszechnie wiadomo, że to św. Jan Paweł II bardzo głęboko związany z duchowością maryjną zdecydował się zreformować różaniec i do trzech tradycyjnych części (radosnej, bolesnej i chwalebnej) dołączył kolejną część zawierającą tajemnice świetliste (światła). Papież Polak poświęcił różańcowi List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, a w swoim liście ogłosił okres od października roku 2002 do października 2003 Rokiem Różańca.

Zachęcamy wszystkich do gorliwego odmawiania różańca.

Obietnice różańcowe

Matka Boża związała konkretne  obietnice z odmawianiem różańca. Dała je bł. Alanusowi de Rupe wielkiemu krzewicielowi różańca i założycielowi pierwszego, historycznie znanego bractwa różańcowego. Maryja zachęca do modlitwy różańcowej także w innych uznanych przez Kościół objawieniach: w Fatimie, w Lourdes i w naszym polskim Gietrzwałdzie, a obecnie być może także w Medjugorie. Często ukazywała się właśnie z różańcem w ręku. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas:

• Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
• Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

• Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
• Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

• Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie różańca nie zginie.

• Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie niespodziewaną śmiercią; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i stanie się godnym życia wiecznego.

• Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła.

• Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
• Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
• Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

• Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

• Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
• Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
• Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

• Nabożeństwo do Mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem… Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób, ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim…

/ Jan Paweł II /

Musimy się drodzy bracia i siostry, mocno związać różańcem, ażeby nic z tego w nas nie zginęło. Musimy się bardzo związać modlitwą, ażeby człowiek, każdy człowiek, a wraz z nim cały naród utrzymał tę godność, jaka wyrasta w całym jego życiu przede wszystkim poprzez rozmowę z Bogiem…

/ Jan Paweł II /