Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie art. 411 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) w ramach Programu udzielił Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku kościoła i plebanii w Tokarni”.

Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Uchwały nr 303-2018 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 12.04.2018 roku.

Efektem ekologicznym zadania jest: likwidacja 2 kotłów węglowych o łącznej mocy 160 kW i montażu 2 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 130 kW, co pozwoli na zmniejszenie emisji równoważnej o 976,48 kg/rok.

W maju 2018 rozpoczęto przebudowę kotłowni w kościele i budynku plebanii dla zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni o łącznej mocy 130 kW. Umowę o wykonanie robót budowlanych polegającej na demontażu elementów kotłowni, likwidacji kotłów węglowych oraz montażu kotłów gazowych podpisano z „SOLAR TECHNIK” z Suchej Beskidzkiej.

Termin zakończenia wszystkich prac zaplanowano na koniec września 2018.