IX Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej odbędzie się w sobotę 29 września, w święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tym roku gromadzimy się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 10.00.

Tematem pielgrzymki są słowa: „Boże, coś Polskę”, przez które chcemy dziękować Bogu za wielkie dzieła, jakich dokonał w historii naszego narodu, a szczególnie za dar wolnej i niepodległej Ojczyzny.

Będziemy także modlić się i prosić o błogosławieństwo dla Polski, aby pozostała wierna Bogu i swoim tradycjom.

Pielgrzymka jest również okazją do podziękowania zelatorom, którzy prowadzą swoje róże oraz wszystkim członkiniom i członkom róż różańcowych, którzy odmawiają codziennie różaniec w naszej świątyni.