II MIĘDZYNARODOWY KONGRES DLA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY odbędzie w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” od 17 do 19 listopada.

W trakcie tegorocznej edycji, zatytułowanej Małżeństwo – wybór czy dar? pragniemy skupić się na zagadnieniach, które w szczególny sposób istotne są dla zrozumienia sytuacji narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz małżonków w pierwszych latach po ślubie.

Jesteśmy przekonani, że zaproponowana tematyka Kongresu jest obecnie szczególnie aktualna. Zagadnienia dotyczące sakramentalnego małżeństwa po Soborze Watykańskim II rozumianego jako „głęboka wspólnota życia i miłości ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami” (por KDK 48), jak nigdy dotąd potrzebuje naukowej refleksji i głębokiego przemyślenia we wspólnocie Kościoła. Kongres odwołując się do bogatego nauczania Kościoła katolickiego oraz aktualnych badań dotyczących małżeństwa i rodziny postawi pytanie o znaczenie sakramentalnego małżeństwa dla rozwoju wiary i pełnej realizacji kobiety i mężczyzny żyjących w małżeństwie. Podejmie również się zadania prezentacji, obrony i uzasadnienia życia małżeńskiego wyrastającego z sakramentu małżeństwa wobec liberalnych i ateistycznych ideologii, które usiłują zanegować jego wartość i zaprzeczyć jego nierozerwalności jako drodze do pełnego szczęścia człowieka.

Tegoroczna edycja skupia znamienitych prelegentów i moderatorów z kraju i zagranicy, w sposób szczególny poświęcona jest tematyce narzeczeństwa i pierwszemu okresowi po zawarciu sakramentu małżeństwa. Jest to zagadnienie bardzo ważne w kontekście aktualnych wyzwań jakie stoją przed narzeczonymi oraz małżonkami oraz osobami zaangażowanymi w bliższe i bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu uzyskać można na stronie internetowej https://kongresrodzin.pl/

Więcej w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/1013614180035563/

Nad wszystkim czuwa Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.

#wybórdar22