W dniu 31 lipca br. mszą świętą w naszym parafialnym kościele razem z druhnami i druhami strażakami rozpoczęliśmy Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze podsumowujące 5. letnią pracę Zarządu OSP Tokarnia oraz całej jednostki.

Nowym naczelnikiem naszej jednostki został dh. Łukasz Wróbel, który na tym stanowisku zastąpił wieloletniego naczelnika i komendanta Gminnego dh. Stanisława Wróbla, który większość swojego życia, a z pewnością całe swoje serce oddał tej jednostce, z której dzisiaj wszyscy możemy być bardzo dumni.

Uchwałą podjętą jednogłośnie na Walnym Zebraniu dh. Stanisław Wróbel został Honorowym Komendantem OSP Tokarnia.

Nowemu komendantowi życzymy wielu sukcesów i owocnej pracy społecznej na rzecz dalszego rozwoju naszej jednostki, a dh. Stanisławowi życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i przede wszystkim dużo zdrowia.

Spotkanie było okazją, aby w imieniu całej naszej parafialnej wspólnoty wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich Druhen i Druhów Strażaków ochotników za ich piękną, bezinteresowną służbę dla naszej społeczności lokalnej oraz wyrazić wdzięczność dla biorących udział w akcji ratunkowej podczas tegorocznej powodzi.

Jak wiemy 18 lipca br. teren Gminy Tokarnia został dotknięty siłą niszczącego żywiołu, jakim były obfite opady deszczu powodujące w niektórych przypadkach bardzo poważne podtopienia. W naszej miejscowości ucierpiało wiele rodzin. Skutki tegorocznej powodzi byłyby znacznie dotkliwsze, gdyby nie zaangażowanie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy, w tym także naszej jednostki z Tokarni.

W obliczu zagrożenia z jakim przyszło wszystkim nam się zmierzyć, nasi dzielni strażacy nieśli pomoc poszkodowanym stanowiąc tym samym wzór obywatelskiej, ale i chrześcijańskiej postawy, wedle zasady: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Kolejny raz udowodnili, że są służbami w pełni profesjonalnymi, gotowymi do niesienia natychmiastowej pomocy w skrajnych i ekstremalnych warunkach, niekiedy często z narażeniem własnego mienia, zdrowia, a nawet życia.

Powódź spowodowała, że przeznaczone środki samorządowe na zakup dla naszej jednostki sprzętu (butów, hełmów i ubrań bojowych) zostały przekierowane na usuwanie skutków powodzi. Nie możemy zatem zostawić samym sobie tych, którzy biegną na pomoc bliźnim w chwili nieszczęścia – zwykle nagłego, nieprzewidywalnego – nie pozostając ich samym sobie.

Dlatego w dniu odpustu parafialnego będziemy mieli okazję, aby wesprzeć naszą jednostkę. Po każdej mszy świętej, przed kościołem będzie przeprowadzona dobrowolna kwesta, która pomoże w zakupie potrzebnego, zużytego i zniszczonego podczas tegorocznej akcji ratunkowej sprzętu strażackiego.

Jako proboszcz i kapelan wyrażam głęboką nadzieję, że wzorowa postawa, ofiarność i poświęcenie oraz gotowość do poświęceń, która niezmiennie towarzyszy naszym strażakom, znajdzie uznanie wśród całego naszego społeczeństwa i spotka się z wielką wdzięcznością ze strony wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, a nie tylko poszkodowanych.

ks. Robert Pietrzyk
kapelan OSP Tokarnia