Jak co roku 4 maja w dzień Święto Floriana swoje święto obchodzą strażacy. Każdego dnia działają według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

Tego dnia obchodzone jest również Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Przy tej okazji pragniemy złożyć najpierw serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i pełne podziwu zaangażowanie.

Dzień Strażaka to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim?

W imieniu całej wspólnoty parafialnej Matki Bożej Śnieżnej składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej z Tokarni za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę i za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. Samych sukcesów w życiu zawodowym i tylu powrotów, ile wyjazdów!

Duszpasterze