Pandemia niewątpliwie wywróciła cały program formacji i spotkań osób zaangażowanym w grupach i wspólnotach parafialnych. Pomimo tego, na ile to możliwe, staramy się kontynuować działalność duszpasterską, zachowując niezbędne środki bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękujemy Wszystkim P.T. Parafianom, którzy ze zrozumieniem i pokorą przyjęli nasze zaproszenie i podczas spotkań kolędowych, modlili się razem z nami o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla swoich Rodzin.

Wszystkim i każdemu z osobna mówimy serdeczne i stokrotne: „Bóg zapłać”, za Waszą stałą troskę o nasz kościół parafialny.

Niech Bóg darzy Was dobrym zdrowiem i daje pokój serca, a Matka Boża Śnieżna niech otacza Wasze Rodziny troskliwą i matczyną opieką.

Dziękujemy za wszelkie ofiary składane w ciągu minionego roku, jak i podczas naszych spotkań kolędowych. Dzięki nim mogliśmy pokryć wszelkie koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem naszej parafii, jak również wywiązać się ze zobowiązań wynikających z podjęcia się renowacji ołtarza w tym niezwykle trudnym czasie.

Ofiarę na kościół złożyli. Według przypadkowej kolejności:

3 stycznia 2022
Dziubras Górny, Kostruchy, Madonie, Kusiki, Mizery

Katarzyna Hobot; Marianna i Tadeusz Lenartek; pewna rodzina; rodzina Kiełtyków; Jadwiga i Stanisław Molus; rodzina spod numeru Tokarnia 475; Michał Pęcek z rodziną; rodzina Jędrocha; Jolanta i Stanisław Hobot; rodzina Hobot; Kazimierz Wróbel z rodziną; Małgorzata i Janusz Dziubras; Maria i Józef Kiełtyka; Anna i Piotr Kiełtyka; Michalina i Wiesław Kosek; rodzina Wicher; Teresa i Grzegorz Kołodziej; Antoni Wróbel; Mieczysław Kiełtyka z rodziną; Józef i Wiesława Wróbel; Adam Polaniak z rodziną; Michalina i Zbigniew Klimas; Ewa i Jan Kiełtyka; Justyna i Józef Pęcek; rodzina Klaja i Marcin Polaniak; Kinga i Grzegorz Polaniak; Marta i Stanisław Kiełtyka; rodzina Trybałów; Józef Pęcek; rodzina Pęcek; rodzina Mirków; Kazimierz Słonina; Emilia i Marek Lenartek; Dariusz Pęcek z rodziną; rodzina Kaniów; rodzina Ślęczków; rodzina Makusek; Teresa i Józef Wnęk; Mariola i Mariusz Pęcek z rodziną; rodzina Słonina; Ewa i Jan Lenartek; Dariusz i Dorota Dziadkowiec; Józef Pęcek; rodzina Bruzda i rodzina Juszczak; Helena i Jan Kluska; Maria Pęcek z rodziną; Józef Słonina;rodzina spod numeru Tokarnia 117; rodzina Pęcków; Michalina i Janusz Jędrocha; Dorota i Jan Jędrocha z dziećmi; Paulina i Tomasz Słonina; rodzina Gemza; rodzina Szczepaniak; rodzina Kołodziejów; rodzina Pieron; Paweł Pęcek z rodziną; rodzina Hanusiaków; rodzina Naskręt; Maria i Jan Mizera; Janina i Wacław Dyrcz oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.

4 stycznia 2022
Chlebierzówka, Molusy, Guzówka, Koty, U Lipki, Polana, Zamki, Hanuski, Knapy

Mariusz Kluska z rodziną; rodzina Bednarz; Tomasz Machowski; Jadwiga i Piotr Kołodziej; Emilia i Dariusz Ulmaniec; rodzina Strzelec i Klimek; rodzina Lenartków; Anna i Mirosław Śmietana; Małgorzata i Wiesław Bierówka; Marcin Zając z rodziną; rodzina Kaletów; Marian Pindel; Czesława i Krystian Dyrcz; Bartłomiej Dyrcz z rodziną; rodzina Syrek; Kladia i Michał Dyrcz; rodzina Hucisko; rodzina Molus; Leszek Luberda i Andrzej Luberda z rodzinami; rodzina Gierat; Stefania i Michał Pęcek; rodzina Migas; Zofia i Kazimierz Kania; rodzina Syrek; Danuta i Stanisław Kucała; rodzina Kaniów; rodzina Pieron; Teresa i Marcin Hanusiak; Anna i Benedykt Kania; rodzina Molus; Elżbieta i Adam Hanusiak; Anna i Marian Hanusiak; Dominika i Dariusz Hanusiak; rodzina Wrona; rodzina Polaniaków; Dorota Śmietana; rodzina Śmietana; rodzina Polaniak; rodzina Kosek; rodzina Jurczak; rodzina Strzebońskich; rodzina Mleczek; rodzina Mirek i Pęcek; rodzina Obajtek; rodzina Zając i Kosek; rodzina Zębol; rodzina Pajka; Stanisława i Józef Piaszczak z rodziną; rodzina Korabik; rodzina Nosidlaków; Iwona i Krzysztof Firek z rodziną; rodzina spod nr 390; Andrzej Kluska z rodziną; Krystyna Gierat z rodziną; Józef Hanusiak z rodziną; Dorota i Piotr Hanusiak; Elżbieta Drążyk; rodzina Makusków; Stanisław Mikołajczyk; rodzina Dyrcz; rodzina Ptak oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.

5 stycznia 2022
Blychy, Osiedle Dolne, Dom Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia, Szkoła, Dziołek, Jątyki, Perły, Domy nad Kacprem, Pawlaki, Kiełtyki, Durki, Bugaje

Elżbieta i Zdzisław Krupa; Ewa i Tadeusz Durek z rodziną; Piotr Bargiel z rodziną; rodzina Paryłów; rodzina Ziębów z roli Durki; Krystyna Słonina; Władysław Radoń; Janusz Kowalik; Maria Pęcek; Beata i Janusz Chrzanowski z rodziną; W.J. Gwiżdż; rodzina Wojtasik z Kiełtyki; Anna i Tadeusz Durek; Krystyna Romaniak; Emilia i Dominik Czyszczoń; rodzina Radwan i Kowalcze; Jolanta Kiełtyka; rodzina spod nr 423; Franciszek Filipek; Małgorzata i Zdzisław Majerek; rodzina Jarząbek; Aneta, Jacek i Szymon Kowalik; rodzina Filipek; Jacek Polaniak z rodziną; rodzina Wojtasik; rodzina Sikora; rodzina Proszek; Krzysztof Hanusiak z rodziną; rodzina Filipek; rodzina Ulmaniec; rodzina Świerczków; rodzina Zadorów; rodzina Fiedorów; Maria Mizera z siostrą; Maria i Zbigniew Słonina; Janina i Jan Buda z rodziną; Wioleta i Bartłomiej Pietrzak z rodziną; Wiesława i Stanisław Pasiowiec z rodziną; rodzina Kozaków i Hanusiaków; rodzina Zadorów i Rabiańskich; rodzina Wróbli i Drążyków; rodzina Luberda; rodzina Adamczyków; rodzina Maj; rodzina Ulmaniec; Franciszek Hanusiak; rodzina Ostój; Sylwia i Krzysztof Durek; Zofia Kotlarczyk; Zofia Tajs; Grzegorz Zadora z rodziną; rodzina Makusek; Maria Hanusiak; Piotr Jątyka; rodzina Zięba; Irena i Marek Lorek z dziećmi; Aniela Pęcek oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.

7 stycznia 2022
Domy pod Lasem, Przysop, Dział Wyżny, Dział Niżny, Jurczaki, Debenosy, Kudły, Kasperki, Kanie

Celina i Andrzej Kukiełka; Zuzanna Wójcik; Ewelina i Łukasz Kukiełka; A.B. Pieron; B.R. Nieckula; Emilia i Adam Kosek z rodziną; Stanisław Korabik; rodzina Brutanków; rodzina Korzeń; Monika i Adam Kołodziejczyk; rodzina Romanowskich; Jadwiga i Barbara Romaniak; Renata i Tomasz Romaniak; Franciszek Kania; rodzina Pasieka; rodzina Winterów; Stanisława i Mieczysław Leśniak; pewna rodzina z roli Jurczaki; M.J. Zadora; Ardian Płoszczyca z rodziną; Stanisław Jurczak; Sławomir Tekieli z rodziną; rodzina Makusek; rodzina Proszków; Marzena i Piotr Rapacz z rodziną; Urszula i Tomasz Romaniak; Ludwika i Józef Tobolak; rodzina Niedośpiał; Franciszek Bierówka; Halina i Tadeusz Jurczak; Renata i Franciszek Tobolak; Stanisław Gawlak z rodzicami; Małgorzata Gawlak z rodziną; Tomasz Wnęk z rodziną; Antoni Mirek; rodzina Proszek i Beata Gniadek; Maria i Henryk Radoń; Anna i Franciszek Proszek; Franciszek Zadora; Grzegorz Romaniak z rodziną; Irena i Jacek Kluska; M.J. Korabik; rodzina Klusków; Danuta i Agata Jugowiec; rodzina Cudaków; Leszek Ziembla z rodziną; Maria i Stanisław Kania z synami; Danuta Pachura z rodziną; Elżbieta i Jan Morus; Maria i Franciszek Jędrocha; Wiktoria Bogdalczyk; rodzina Rapacz spod Brzegu; Maria i Stanisław Morus; rodzina Pęcków; Metody Dragosz; Katarzyna Korzeń; Stanisław Kania; Wojciech Jędrocha z rodziną oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.

10 stycznia 2022
Dziury, Kocury, Proszki, Fuły, Młyny, Tarnów, Przymiarki, Florki, Na Wysokiej, Barnasiówka, Za Górą, Morgi, Luberdy, Łocki

Franciszek Luberda z siostrą; rodzina Piaszczak; rodzina spod nr 235; Antonina Śliz; rodzina Makuch; rodzina Pawlik; Anna i Krzysztof Luberda; Ewa i Franciszek Pustelnik; Bolesław Filipek; rodzina Leśniaków; rodzina Pieron; rodzina Romaniak; rodzina Leśniak; B.T. Leśniak; rodzina Mirków; Anna i Marek Leśniak; rodzina Czarnota; Elżbieta i Józef Luberda; rodzina Korzeń; A.J. Pawlik; Marta Jabcoń; rodzina Wojtasik; Anna i Wiesław Pasiowiec; Józef i Mateusz Pachura; rodzina Korabik; Krystyna i Jan Luberda; Bernadetta i Bolesław Luberda; Marzena i Wojciech Hobot z rodziną; Dorota i Józef Pasiowiec; Zofia Omylak; Marta i Paweł Hobot; Irena i Józef Hobot; Zofia Pachura z rodziną; Ewa Majchrzak z rodziną; Kinga i Tomasz Capek; Teresa i Ryszard Hans z dziećmi; rodzina Ziółko; Barbara i Tadeusz Zadora; Stanisław Proszek; Anna i Piotr Hanusiak; Grażyna i Piotr Zadora; Dorota i Janusz Luberda; Zofia Hanusiak; Maria Zadora; Bronisław Luberda z rodziną; Jolanta i Andrzej Wnęk; Renata i Dominik Leśniak; Justyna i Grzegorz Pustelnik; Danuta i Tadeusz Pustelnik; rodzina Proszkowiec; Anna i Dawid Kołodziejczyk; Anna i Andrzej Kaspruk; Eugeniusz Dyrcz; Małgorzata i Roman Pęcek; rodzina Wróbel; rodzina Makuch; rodzina Wojtasik; Jan Zadora z rodziną; rodzina Pieron; rodzina Maślanka; rodzina Kołodziej; Władysława Pasiowiec; rodzina Kiełtyka i Głuszek; rodzina Kamińskich; Walenty Hanusiak z rodziną; Józefa Mikołajczyk; rodzina Cudak; Janina Pasiowiec; Krystyna Wacławczyk; Czesława Korabik; Beata i Jarosław Korabik oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.

11 stycznia 2022
Granica, Parchule, Brzegi, Urbany, Hoboty, Gwiżdże

A.J. Czarnota; Dorota i Bogdan Hołda; G.W. Filipek; Zofia i Stanisław Korabik z rodziną; rodzina Dyrcz; Władysław Radoń; Wiesław Gościej; rodzina Hucisko; Zofia Tajs; rodzina Żaba i Tadeusz Pęcek; rodzina Drobny; Zofia Hobot; rodzina Romaniak; rodzina Zadorów; rodzina Janickich; rodzina Ciężkowskich; Ryszard Ciężkowski z rodziną; rodzina Murzyn; A.H. Lenartek z rodziną; Zofia Żak; rodzina Worwów; Maria Czyszczoń; Bronisława Hobot; Jolanta i Bogdan Zięba; Jadwiga i Stanisław Filipek; Agata i Piotr Kostruch z rodziną; rodzina Syrków; rodzina Worwów i Filipków; rodzina Bierówków i Ziemblów z dziećmi; Łukasz i Agnieszka Korabik z córką; rodzina Hanuszków; rodzina Bierówka; rodzina Gwiżdż; Aneta i Piotr Kowalcze; rodzina Filipków; Zofia Dyrcz z rodziną; Ryszard Gwiżdż; Teresa i Grzegorz Słonina; rodzina Jędrochów; rodzina Ryszkowskich; rodzina Lenartek; Jan i Danuta Flaga; rodzina Dziubras; Helena i Tadeusz Bierówka; rodzina Bierówków; Stanisław i Dorota Nawara z rodziną; rodzina Hobot; Stanisława i Tadeusz Jędrocha; D.St. Jamrozik; rodzina Kowalik; rodzina Filipków; rodzina Worwa; rodzina Wrona i Worwa; rodzina Hobotów i Płoskonków; Eugienia Gwiżdż; rodzina Kosteckich; rodzina Jabcoń; Marian Gwiżdż; rodzina Tomaszewskich; rodzina Osielczaków; rodzina Miąsów; rodzina Parszywka i Rak; rodzina Hobot; Stanisław Jamrozik; Anna i Czesław Czyszczoń; Bolesław Bierówka; rodzina Kluska; Jarosław Gwiżdż z rodziną; Maria i Bogdan Gospodarczyk; Paweł Leśniak; Władysława Gospodarczyk; rodzina Hanusiak i Lenartek; rodzina Lenartków i Ciapałów; K.K. Gospodarczyk; rodzina Łakotów; Maria i Jan Zapała; Stanisław Ciężkowski z rodziną; Monika i Julian Wróbel; Edyta i Krzysztof Jochymik; rodzina Proszkowców; Zofia Żak; Andrzej Gwiżdż z rodziną; rodzina Bogdańskich; rodzina Kluska; rodzina Fryczów oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.

12 stycznia 2022
Zagrody, Dziubras Dolny, Kluski, Szwecy, Osiedle Górne

Ewa i Bogusław Kawończyk; rodzina Hołda; rodzina Bzowskich; rodzina Hołdów; rodzina Czopek; Monika i Roman Cudak; Jadwiga Zduń; Janina Kluska; Maria Hobot; St. Zadora; rodzina Radoń; Bronisław Kluska; Janina i Zdzisław Jątyka z rodziną; rodzina Grzywacz; Aleksandra Romaniak z rodziną; od rodziny z roli Kluskowej; rodzina Mizerów; Marek Pęcek; Amelia i Krzysztof Kluska; Joanna i Stanisław Grubarek z dziećmi; Stanisław Wróbel z rodziną; rodzina Bonior; S.Kluska; rodzina Wietrzyków; Edward Zadora z rodziną; Paulina i Michał Zięba; rodzina Stoch; Józefa Kluska; rodzina Jugowiec i Kluska; Zbigniew Kluska; rodzina Ralskich; Wiesław Jochymik z rodziną; Teresa i Jan Wróbel; Marta i Walenty Hanusiak z rodziną; Maria Zięba; Janina Hanusiak;Zofia Szewc; rodzina Grubarek; Krystyna i Tadeusz Zięba; Katarzyna i Marcin Kluska z rodziną; Karolina i Artur Jątyka z dziećmi; rodzina Kluska; Irena Pindel; Rafał Hanusiak z rodziną; Ignacy Hanusiak z rodziną; rodzina Łopata; Andrzej Proszek; Stanisława i Czesław Wróbel; rodzina Leśniaków; pewna rodzina z roli Osiedle Górne; rodzina Surlas; Anna i Marcin Jaroszewscy; Marian Proszek; Adam Gierat z rodziną; rodzina Nawara; Marek Kluska z rodziną; rodzina Makusek; Michalina i Stanisław Funek; Zbigniew Romaniak; rodzina Makusek; rodzina Osielczak; Alina Hanusiak; Małgorzata Walczyna; Halina Spórna i Ewa Wróbel; Grażyna Ralska; Edyta i Tadeusz Funek z dziećmi oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.

13 stycznia 2022
Wierdonki, Gębki, Bierówki, Bryle

Justyna i Rafał Bierówka z rodziną; Czesława Bierówka; rodzina Zająców; Katarzyna i Sławomir Jantos; rodzina Korabik; Martyna Romaniak; Katarzyna i Roman Barglik; Kazimiera i Józef Wróbel; Edward Bierówka; Ann i Stanisław Spryka; rodzina Kobiałka; rodzina Skoczyńskich; Jadwiga Hobot; rodzina Ostój; rodzina Leśniak i Piaszczak; Rafał Romaniak z rodziną; Katarzyna i Stanisław Polaniak; Z.Słonina; Józef Bierówka; rodzina Romaniak; rodzina Jochymik; rodzina Romaniaków i Kubowicz; A.Korbel; M.Z.Filipkowie z rodziną; Ewa i Tomasz Dyrcz; rodzina Bierówka; pewna rodzina z roli Wierdonki; Marzena i Paweł Włodarczyk; rodzina Gierat; rodzina Pęcków; Małgorzata i Maciej Wyrobek; Teresa i Jan Bylica; rodzina Ziębów; rodzina Makuch; Rozalia Halek; rodzina Halków; Weronika Bierówka; rodzina Kucała; rodzina z roli Wierdonkowej; rodzina Hanusiak; Elżbieta i Sławomir Hucisko; Justyna i Andrzej Kowalcze; rodzina Mirek; Edward Romaniak; Danuta Romaniak; Tadeusz Kiełtyka z rodziną; rodzina Surlas; Franciszek, Irena i Paweł Bierówka; Wiktoria i Kazimierz Nawara; Andrzej Proszek z rodziną; rodzina Słoninów; rodzina Muniaków; Adela i Tadeusz Gałka z rodziną; rodzina Zembol i Łopata; rodzina Słonina; rodzina Korabik; rodzina Majda oraz kilka rodzin, które pozostały anonimowe.