W Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi tradycyjnie Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Jest to dzień szczególnej pamięci o misjonarkach i misjonarzach – duchownych i świeckich – posługujących na całym świecie, a także o tych, którym misjonarze słowem i swoim życiem głoszą Chrystusa.

Tegoroczne obchody, 6 stycznia 2020 r. odbywają się pod hasłem: „Eucharystia źródłem misji”, co jest nawiązaniem do tematu trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce – „Eucharystia daje życie”.

W tym dniu modlimy się za ludy i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie i nie poznały Dobrej Nowiny o zbawieniu. Serdeczną modlitwą otaczamy również misjonarki i misjonarzy, niosących orędzie Chrystusa aż po krańce świata.

Ofiary zbierane w polskich kościołach tego dnia przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny, utrzymujący Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do pracy w krajach misyjnych oraz wspomagający obecnych misjonarzy i misjonarki.

 

Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z 1 października 2019 r. na misjach pracuje 1903 polskich misjonarzy (o 101 mniej niż w ubiegłym roku). Kapłani diecezjalni, osoby konsekrowane i wierni świeccy posługują w 98 krajach. Są stosunkowo młodzi. Średnia wieku wśród nich wynosi 53 lata. W ciągu ostatniego roku zmarło 28 polskich misjonarek i misjonarzy.

Niektórzy przeszli na emeryturę, a inni – schorowani powrócili do Polski lub po zakończeniu umowy misyjnej przeszli do duszpasterstwa w Polsce lub w Europie. W obecnym roku odnotowano w Polsce spadek powołań misyjnych wśród duchowieństwa. Rozwija się natomiast wolontariat misyjny.

W Afryce i na Madagaskarze pracuje 730 polskich misjonarzy i misjonarek, w Ameryce łacińskiej i na Karaibach – 766, w Ameryce Północnej – 17, a Azji – 328 i w Oceanii – 62.

więcej: www.misje.pl